KIDSLevende musik fra hele verden på skoleskemaet
– Ghana, Mali, Marokko, Mali, Argentina, Brasilien, Cuba, Peru, Tyrkiet, Orienten

Et forsøgsprojekt 2000-2003 Undervisningsmateriale >

Lærere og elever om world.dk/kids >

Projektforløb >

Baggrund >